ПРСР 2014-2020Програма за развитие на селските райони

Мярка 4

Инвестиции в материални активи

 

Мярка 6

Развитие на стопанства и предприятия

 

Мярка 7

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

 

Мярка 8

Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка

Преструктуриране и конверсия на лозя

Накратко за Актив Проджект ООДНие сме консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти по европейски програми, основно свързани със земеделието. Фирмата предоставя услуги на всички, които искат да развиват и управляват своя бизнес успешно. В дружеството работи опитен и квалифициран екип от служители и външни консултанти.Целта на нашата дейност е да подпомага представителите на малкия и среден бизнес да се възползват от безвъзмездните финансови средства по европрограмите, за да финанансират и управляват ефективно инвестициите и проектите си.

Актив Проджект ООД - Вашият партньор за успешно развитие

УслугиПредлагани от Актив Проджект ООД

Консултантски услуги
Консултантски услуги

Специализирани консултантски услуги и решения, относно възможностите за финансиране на проекти по Европейски програми.


виж повече
Изготвяне на проекти
Изготвяне на проекти

Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване по Европейски програми, съгласно указаните нормативни изисквания.


виж повече
Управление на проекти
Управление на проекти

Планиране и контрол на обхванатите от проекта дейности и ресурси, необходими за успешната му реализация.


виж повече
Счетоводни услуги
Счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на търговски дружества и физически лица - свободни професии и земеделски производители.


виж повече
Правни услуги
Правни услуги

Правни консултации и обслужване на физически и юридически лица.


виж повече