Изготвяне на проекти

Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване по Европейски програми.

Консултантска фирма „Актив проджект“ ООД предлага на своите клиенти подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване, съгласно указаните нормативни изисквания:

  • Разработване на бизнес план;
  • Попълване на съответните апликационни форми, декларации и формуляри;
  • Изготвяне и съдействие при издаване на необходимите документи;
  • Окомплектоване на проектна документация;
  • Представителство пред съответните институции;