Консултантски услуги

Специализирани консултантски услуги и решения, относно съществуващите възможности за финансиране на проекти по Европейските програми.

Консултантска фирма „Актив проджект“ ООД  предлага на своите клиенти -  земеделски производители,организации на производители, лица, които са заети в селското и горското стопанство, сдружения – частни и общински, микро-, малки и средни предприятия, общини, юридически лица с нестопанска цел - специализирани консултантски услуги и решения, относно съществуващите възможности за финансиране на проекти по Европейските програми. Основният ни акцент е поставен върху индивидуалността и конкретните изисквания на всеки един отделен проект, за реализирането на който, нашите клиенти могат да разчитат на консултантските услуги на експерти от различни области.

Ние Ви предлагаме:

  • Консултации във връзка със схемите и мерките по Директни плащания на площ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
  • Оценка и анализ на бизнес-идеи;
  • Избор на съответна мярка/подмярка за кандидатстване;
  • Анализ на пазара и бизнес-средата;
  • Предпроектни проучвания;
  • Консултация относно възможностите за финансиране бизнеса на клиента или конкретен негов проект;