Счетоводни услуги

Специализирани счетоводни услуги и консултации за физически и юридически лица.
  • Счетоводни услуги за земеделски стопани
  • Абонаментно счетоводно обслужване
  • Еднократно счетоводно обслужване
  • Годишно счетоводно приключване
  • Работна заплата и личен състав
  • Консултации
  • Допълнителни услуги