Управление на проекти

Планиране и контрол на обхванатите от проекта дейности и ресурси, необходими за реализация му.

Способността успешно да се дефинира и управлява проект днес се превръща в ключова необходимост за организации от различен вид. Под управление на проект се разбира, процесът на планиране и контрол на обхванатите от него дейности и ресурси, необходими за реализация му. Нашият опит и експертна преценка ще Ви помогне за  „качественото” управление на проекта - управление, което ще Ви осигури постигането на предварително набелязани цели и резултати. Експертният поглед и контролът върху цялостния инвестиционен процес има за цел да гарантира на нашите клиенти пълната реализация на инвеститорската идея.

Ние Ви предлагаме:

  • Наблюдение на процесите при изпълнение на проекта;
  • Наблюдение за административно съответствие на проекта;
  • Съдействие при издаване на съпътстваща документация;
  • Подготовка и окомплектоване на заявления за изплащане на финансова помощ;
  • Извършване на определени административни действия/дейности при упълномощаване за това;